Personlig Excellens Självledarskap Ledarskap

Självledarskap och ledarskap är faktorer som ger förutsättningar för dig, ditt ledningsteam, dina medarbetare och din organisation att nå nya höjder!

Vi på Katalystra tror starkt på att kompetensen att leda sig själv är nyckeln till att kunna leda andra på ett effektivt sätt. I dagens företag och organisationer precis som i samhället i stort ökar komplexiteten och förändringstakten exponentiellt. Det gör det ännu viktigare att ha medarbetare som kan ta initiativ, engagerat och självständigt agera i linje med företagets vision, värderingar, strategi och målsättningar. Förändringstakten och komplexiteten tillsammans med nya landvinningar inom neurovetenskapen är de kanske främsta faktorerna till att Självledarskap som utvecklingsinriktning nu är viktigare och hetare än någonsin!

Ledarskap handlar om din förmåga att vara en förebild, att ta ansvar för din egen utveckling och prestation, att så väl som möjligt ta vara på din potential. Dina medarbetare speglar ditt beteende. Det handlar om att skapa förutsättningar för att genom medarbetare och partners uppnå mål, vision i samklang med dina och organisationens värderingar.

Ledarskap handlar om att påverka, inspirera och guida andra för att skapa nytta för en bättre helhet.

En god ledare främjar självledarskap genom att ge sina medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling och prestation. Självledarskap bidrar till en mer effektiv funktionell arbetsmiljö, där medarbetare har frihet, trygghet, upplevd koll på läget, stöd, möjlighet att påverka sin egen prestation och därigenom nå sina egna, gruppens och organisationens mål. En ledare får sina medarbetare att växa!

När du är skicklig i att leda dig själv är du en god förebild vilket i sin tur är en förutsättning för att leda andra, att få följare.

Genom ett coachande tillvägagångssätt, metoder, verktyg samt goda dialogbaserade processer ger vi dig förutsättningar att utveckla alla dessa områden.

Vi hjälper dig att skapa skräddarsydda program för att utveckla Självledarskap och Ledarskap för accelererade resultatutveckling i alla dimensioner!