Executive Coaching

Vår vision är att bidra till en bättre värld genom att katalysera utveckling av ledare och företag!

Vi är passionerade om att supportera  chefer till självledar och ledarskap för  att ta vara på sin potential och uppnå framgång på både professionell och personlig nivå. Som erfarna executiva coacher är vi dina pålitliga partners och mentorer på resan mot dina mål.

Vår roll  sträcker sig bortom att  erbjuda rådgivning och mentorskap – vi är här för att stödja och inspirera dig genom att lyssna aktivt och ställa kraftfulla frågor som utmanar dina tankemönster. Vi skapar en förtroendefull och stödjande miljö där du kan identifiera och övervinna hinder, utveckla dina ledarskapsfärdigheter och närma dig din fulla potential!

Genom vårt partnerskap hjälper vi dig att öka din självmedvetenhet och skapa nya perspektiv som leder till smartare beslut. Vi erbjuder objektiva bedömningar av dina styrkor och utvecklingsområden och hjälper dig att skapa en handlingsplan för att nå dina mål. Med vår support, feedback och utmaningar blir du en mer effektiv och framgångsrik ledare.

Vi är internationellt certifierade executiva coacher och våra certifieringar signalerar vår professionella kompetens och legitimitet. Genom att genomgå rigorös utbildning och få feedback på våra coachfärdigheter har vi uppnått den kunskap och erfarenhet som krävs för att framgångsrikt coacha ledare och chefer. Vår certifiering visar vårt engagemang för att erbjuda högkvalitativ coachning och kontinuerligt förbättra vår kompetens.

Executive coaching har blivit allt populärare de senaste åren eftersom organisationer inser behovet av att investera i utvecklingen av sina ledare.  Enligt en studie av International Coach Federation rapporterade 86% av företagen att de hade använt coaching för att utveckla sina anställdas färdigheter och prestanda. Studien fann också att coaching hade en positiv inverkan på anställdas prestationer, med 70% av respondenterna som rapporterade att coaching hade förbättrat deras arbetsprestanda.