Nyheter

Podcast med Lars Eric Uneståhl

Nyligen hade jag privilegiet att medverka i en inspirerande podcast tillsammans med en av Sveriges främsta auktoriteter inom Mental Träning, Dr Lars Eric Uneståhl. Vårt samtal kretsade kring coachning i organisationer och ägde rum i samband med min pågående utbildning till ICC-coach.

Att få dela mikrofonen med en sådan erkänd expert som Dr Lars Eric Uneståhl var superkul och en ovärderlig läroupplevelse. Tillsammans utforskade vi olika aspekter av coachning i organisatoriska sammanhang och delade insikter, erfarenheter och framgångsrika strategier för att stödja och utveckla ledare och team.

Dr Uneståhls omfattande kunskap och expertis inom Mental Träning är legendarisk och att ha möjlighet att dra nytta av hans visdom var en verklig fantastiskt skoj. Vår dialog var berikande och gav oss möjlighet att utforska hur coachning kan skapa positiva förändringar och främja framgång inom organisationer.

Det är med stor glädje och ödmjukhet vi delar denna podcast med er. Vi är övertygade om att den kommer att vara en inspirerande resurs för er som är intresserade av att lära er mer om coachning i organisatoriska sammanhang och hur det kan bidra till att skapa en kultur av ständig tillväxt och utveckling.

Vi vill också passa på att tacka er, våra fantastiska kunder och supportrar, för att ni är en del av vår resa. Er tillit och stöd är ovärderligt och vi ser fram emot att fortsätta dela vår kunskap och erfarenhet med er för att hjälpa er att nå era mål och blomstra i era respektive ledarroller.

Internationell Certifierad Coach ICC


Så glad och stolt över att nu nått målet att bli internationellt certifierad coach efter att ha genomgått en prestigefylld utbildning designad av Lambent Coaching, Joseph O’Connor och Maria Langes. Denna omfattande utbildning är kvalitetsäkrad av European Mentoring and Coaching Council (EMCC) samt EQA, vilket garanterar dess höga standard och professionella erkännande. Den ger mig Certifiering av ICC.

En viktig del av min resa har varit min personliga utveckling och strävan efter att lära mig mer för att kunna bidra maximalt till mina uppdragsgivares förmåga att leverera ständigt bättre resultat. Genom att samarbeta med Unestål Education och deras erfarna utbildare, Elene och Lars-Eric Uneståhl, har jag fått möjlighet att fördjupa min förståelse och tillämpning av coachningens konst och vetenskap.

Att uppnå den internationella certifieringen som coach har varit en stimulerande och rolig del av min resa mot att bli en internationellt certifierad executive coach. Genom att integrera de senaste insikterna och beprövade metoderna inom coachning kan jag nu erbjuda mina klienter en ännu högre nivå av stöd och guidning på deras väg till framgång.

Jag är passionerad över att stödja ledare och chefer i deras personliga och professionella utveckling. Genom att använda coachning som verktyg kan jag hjälpa dem att identifiera och övervinna hinder, utveckla sina ledarskapsfärdigheter och uppnå sina mest ambitiösa mål. Min certifiering och erfarenhet ger mig möjlighet att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar som ger verkliga resultat.

Tag gärna kontakt för en utvecklande dialog om hur min certifiering som coach kan stödja dig och ditt team på er resa mot framgång. Tillsammans kan vi skapa en meningsfull förändring och förverkliga era visioner. Låt oss tillsammans utforska nya möjligheter och nå nya höjder.

Certifierad Executive Coach ICC

Så stolt och glad över att meddela att jag nu är internationellt certifierad ICC Executive Coach. Denna prestigefyllda certifiering markerar en viktig milstolpe i min vilja att ge coaching, rådgivning och support till ledare som vill nå nya höjder!

Som ICC Executive Coach har jag utvecklat min kunskapsbas och tillägnat mig ytterligare beprövade metoder för att stödja och utveckla ledare, team och företag till nya prestationer i topp. Certifieringen har gett mig nya förmågor att arbeta nära mina uppdragsgivare och hjälpa till att maximera sin ledarskapspotential, uppnå sina mål och leverera ännu bättre resultat.

En internationellt certifierad ICC Executive Coach kan erbjuda en rad fördelar för uppdragsgivare. Här är några av dem:

  1. Personlig utveckling: Genom min coachning kan jag hjälpa dig att utveckla en djupare förståelse för dig själv som ledare och identifiera dina unika styrkor och utvecklingsområden. Genom att arbeta med mig kan du upptäcka och utnyttja ditt fulla potential.
  2. Ledarskapsutveckling: Som ICC Executive Coach fokuserar jag på att hjälpa dig att utveckla dina ledarskapsfärdigheter och stärka din förmåga att inspirera och påverka andra. Genom skräddarsydda coachningsprogram kan vi skapa strategier och verktyg som hjälper dig att bli en framgångsrik och effektiv ledare, en god förebild!
  3. Resultatorienterad prestation: Min coachning är inriktad på att hjälpa dig att nå dina mål och leverera enastående resultat. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa tydliga och mätbara mål samt utveckla handlingsplaner som driver dig mot framgång.
  4. Ökat självförtroende: Genom att ha en ICC Executive Coach vid din sida får du inte bara konkreta verktyg och strategier, utan också ett stödjande och motiverande bollplank. Jag kommer att vara din partner i framgång och hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende och din tro på dig själv.
  5. Hållbar utveckling: Min coachning fokuserar inte bara på kortsiktiga framsteg, utan också på att skapa en hållbar utveckling på lång sikt. Genom att utveckla en stark grund och implementera verktyg för självledarskap kan du fortsätta att växa och utvecklas vidare långt efter vårt coachningsprogram, detta för att lägga år till livet och liv till åren.

Denna internationella certifiering som ICC Executive Coach är ett värdefullt komplement till min omfattande erfarenhet som VD, styrelseordförande och konsult inom strategisk och operativ excellens samt ledarskap med fokus på teamutveckling. Genom att kombinera min erfarenhet med ytterligare coachningsfärdigheter kan jag erbjuda en holistisk och integrerad approach till att stödja dig som ledare och din organisation i er utvecklingsresa.

Genom att kombinera min breda erfarenhet som VD och konsult med min internationella certifiering som ICC Executive Coach kan jag erbjuda en helhetslösning för organisationer och ledare som strävar efter att nå sin fulla potential. Genom att skapa en stark grund av strategisk inriktning, operativ excellens och starkt ledarskap kan vi tillsammans ta er organisation till nya höjder.

Kontakta mig gärna för en utvecklande dialog om hur vi tillsamman kan skapa nya förutsättningar för ständigt bättre personlig, strategisk och operationell excellens för att uppnå kontinuerlig tillväxt, överträffa era mål och nå er vision.

Podd med Lars Eric Uneståhl

Så blev det ytterligare en podd med Lars-Eric Uneståhl. Ovärderligt att få ha dialog med honom, mycket inspirerande. Hoppas du gillar det du får att höra!

Program för Självledarskap med Executive Coaching

Välkommen till utvecklingsprogram Självledarskap! 

”När du är stark i att leda dig själv är du stark att leda andra” 

Självledarskap och Executive Coaching är faktorer som ger förutsättningar för dig, ditt ledningsteam, dina medarbetare och din organisation att nå nya höjder!  

Vi på Katalystra tror starkt på att kompetensen att leda sig själv är nyckeln till att kunna leda andra på ett effektivt sätt. I dagens företag och organisationer precis som i samhället i stort ökar komplexiteten och förändringstakten exponentiellt. Det gör det ännu viktigare att ha medarbetare som kan ta initiativ, engagerat och självständigt agera i linje med företagets vision, värderingar, strategi och målsättningar. Förändringstakten och komplexiteten tillsammans med nya landvinningar inom neurovetenskapen är de kanske främsta faktorerna till att Självledarskap som utvecklingsinriktning nu är viktigare och hetare än någonsin! 

Därför är vi på Katalystra stolta över att erbjuda ett unikt program som börjar med utveckling av självledarskap, en form för självcoachning samt exekutiv coaching med ”live actioncoaching”. Detta tillsammans med den inom området välrenommerade och erkände Fil.dr. Lars-Eric Uneståhl som utbildare och examinator. Utvecklingsprogrammet för Självledarskap, pågår i tre månader, startar med ett endagsmöte tillsammans med ledare på din nivå från olika branscher och avslutas med en certifieringshalvdag för att utvärdera, reflektera, lära och fira framgångarna. Efter godkänd utbildning utfärdas ett Certifikat i Självledarskap och 50 International Units (IU) av Scandinavian International University. 50 IU motsvarar 10 gamla eller 15 nya universitetspoäng enligt samma system som används av andra icke-statliga universitet såsom Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm. Steg nr 2 startas upp i anslutning till certifieringsmötet när du vill gå vidare med nästa 3 månaders program, ”Ledarskap – att coacha andra”. 

Vi startar tidigt i höst!  Det blir en perfekt och unik kickstart för dig och ditt jobb i höst. 

Nr Modul Systemnivå 
1 Självledarskap – Coaching av dig själv Exekutive Coaching – ”Live Action Coaching” Nätverk – ledare Du  
Ledarskap – Coaching av andra 1  Exekutive Coaching-”Live Action Coaching” Nätverk ledare Du till coachad 
Coachande Ledarskap – Coaching av andra 2 Exekutive Coaching – ”Live Action Coaching” Nätverk ledare  Du till coachad 
Coachande Ledarskap – Coaching av team och Operationell Excellens Exekutive Coaching – ”Live Action Coaching” Nätverk ledare Du till  grupp 
Coachande Ledarskap – Coaching av företaget och Strategisk Excellens  Exekutive Coaching – ”Live Action Coaching” Nätverk ledare Du till företaget 
 Avslutande certifiering i Excellent Ledarskap. Exekutive Coaching – ”Live Action Coaching” Nätverk ledare  
  • Modul nummer 1 Träningsprogram 80 dagar, din insats ca 25 min per dag.  
  • Introduktionsdag för genomgång av utbildningen självledarskap samt avslutsmöte 0,5 dag.  
  • Executive Coaching och/eller ”Live Action Coaching” med dig individuellt, din ledningsgrupp, storgrupp eller motsvarande enligt era behov och intresse 1,5 dag 
  • Självskattningar, tester, arbetsmaterial, 
  • Certifiering och IU. 

Presentationer 

Lars-Eric Uneståhl är grundare av den mentala träningen i Sverige. Han har forskat och utvecklat fram praktiska träningsmetoder under flera decennier tillsammans med mängder av landslag, olympiska team, toppatleter och ledare inom företag och organisationer i Sverige samt internationellt. Under 80-talet spreds Mental Träning vidare från idrottsvärlden till Försvaret, Polishögskolan, företag och näringsliv. På 90-talet startade en stark trend med Mental Träning för allmänheten, speciellt inom Personlig- och Hälso-utveckling. Idag är träningen tillgänglig på 20 språk, för halva världens befolkning och på så vis vitt använd. Lars-Eric utsågs 2010 till en av de mest inflytelserika svenskarna under de senaste 50 åren. 

Lars-Eric har verkat som gästprofessor vid olika internationella universitet i flera världsdelar samt har i 20 år verkat vid Örebro Universitet med universitetsutbildningar inom mental träning mm. Han har även grundat Scandinavian International University. 

En av de just nu mest framgångsrika idrottarna, som refererar till Uneståhls arbete som en avgörande faktor för sin utveckling, är Markus Eriksson, Indy 500 segrare 2022 och efter fyra omgångar 2023 etta. 

Magnus Lindstedt, Civil Ekonom med bakgrund inom ledarskap, strategi. Han har haft VD-rollen i flera organisationer, verksamma i olika branscher, varav den största med ca 700 medarbetare. Magnus har grundat samt drivit konsultföretag i 25 år med inriktning utveckling, coaching och strategisk rådgivning till 100-tals ledningsgrupper med minst 14 000 timmar i operativa och strategiska workshops. Han har tjänstgjort som kapten i Reserven och varit kompanichef med strategiutbildning på bataljonsnivå. Magnus är också framgångsrik elitseglare i vindsurfing med flera pallplatser på nationella och internationella mästerskap från 1981 och framåt.  

En bild som visar person, person, utomhus, posera

Automatiskt genererad beskrivning

Välkommen att ta kontakt för en utvecklande dialog! 

Magnus Lindstedt, Internationell Certified Executive Coach ICC och konsult inom strategisk, operationell och personlig excellens/ledarskap.

Meddela mig när du är taggad på nyutveckling av dig själv, ditt ledarskap och företags utveckling. Ring mig på 0708 301975 eller skicka ett mejl till magnus@arilog.se!